Eldsjälens barn är ett nystartat företag som bildades år 2015.

Namnet Eldsjälens barn kommer ursprungligen från ”Årets eldsjäl”. Det är en utmärkelse som Vingåkers kommun delar ut varje år, åt en person som engagerar sig och gör personliga uppoffringar för samhället. Denna utmärkelse mottog en av grundarna, nämligen Khalid Al-alwani, år 2012.

Vi fokuserar 100 % på barnen. Barnens bästa är vår utgångspunkt.
Genom att ge barnen omvårdnad, stöd och fostran i en trygg miljö fylld av värme och omtanke vill vi göra allt vi kan för att hjälpa dessa utsatta barn.

Utbildning och integration är två saker som vi verkligen prioriterar. Vi vill inte bara att barnen integreras i samhället utan att de också engagerar sig i samhället.

Grundaren Khalid Al-alwani kom själv till Sverige som flykting år 2006. Genom hans personliga erfarenheter av att tvingats fly sitt hemland, förstår han vad dessa barn går igenom och vad de behöver för stöd. Att kunna kommunicera är oerhört viktigt för att känna trygghet. Sedan genom sitt arbete med de ensamkommande barnen har han själv fått se de bristfälliga HVB boendena som finns idag, samt sett vilka katastrofala konsekvenser dessa brister lett till.

Vår vision är att hjälpa barnen att integreras i samhället samt vilja engagera sig i samhället.
Barnen som kommer till vårt boende hamnar i trygga händer.